Gabinet chirurgii onkologicznej:

Agnieszka Czarniecka

dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka

Specjalista chirurgii ogólnej.
Specjalista chirurgii onkologicznej.
Specjalista endokrynolog

Adiunkt Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Gliwicach.
Kierownik Zespołu Nowotworów Endokrynnych (dawniej Zespołu Guzów Tarczycy), od początku swojej pracy zawodowej zajmująca się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory tarczycy.

Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, doniesień zjazdowych czy wykładów z tej dziedziny.
Uczestniczka i wykładowca na wielu kursach i szkoleniach krajowych i zagranicznych.
Współautorka Polskich Rekomendacji dotyczących Diagnostyki i Leczenia Raka Tarczycy zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Rozprawa doktorska: „Analiza wskazań do operacji niedoszczętnych w zróżnicowanych rakach tarczycy” obroniona z wyróżnieniem w 2005 r.

Dorobek naukowy oraz cykl publikacji: „Ocena znaczenia prognostyczno-predykcyjnego somatycznych mutacji V600E genu BRAF dla chorych na raka brodawkowatego tarczycy” został bardzo wysoko oceniony w postępowaniu habilitacyjnym. (do wglądu: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów)

Członek:
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego,
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej oraz European Thyroid Association (ETA).

Łączy pasję chirurga onkologa-endokrynologa z diagnostyką i leczeniem zachowawczym schorzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Porad w gabinecie chirurgii onkologicznej udziela specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, specjalista endokrynolog
dr hab. n med Agnieszka Czarniecka