Uroflowmetria:

uroflowmetria normogram

Uroflowmetria jest bezbolesnym i nieinwazyjnym badaniem przepływu moczu. Badanie to stosuje się w diagnostyce schorzeń polegających na utrudnieniu oddawania moczu. Najczęściej badanie to wykonuje się, by ocenić stopień upośledzenia przepływu moczu u chorych z łagodnym przerostem prostaty oraz w trakcie leczenia do oceny skuteczności stosowanej terapii.

Badanie polega na swobodnym oddaniu moczu w pozycji stojącej lub siedzącej do urządzenia o wyglądzie zwykłej toalety. Badanie odbywa się bez obecności personelu medycznego z zachowaniem intymności.

Przygotowanie do badania: przed badaniem należy wypić taką ilość płynu (woda, herbata, soki, kawa), by wypełniony pęcherz dał wyraźne uczucie parcia na mocz, a podczas badania było możliwe oddanie typowej objętości moczu. Ilość przyjętych płynów będzie różna dla każdej osoby (zależna od pojemności pęcherza, częstości oddawania moczu i obecnego stanu zdrowia)