Cystoskopia

Jest to badanie dolnych dróg moczowych, czyli cewki moczowej i pęcherza moczowego za pomocą przyrządu optycznego zwanego cystoskopem. Umożliwia on oglądanie wewnętrznych powierzchni ścian pęcherza i cewki. Podłączając do cystoskopu kamerę można oceniać obraz na ekranie wysokiej rozdzielczości.

Przykład badania cystoskopowego

Na filmie widoczny jest guz pęcherza moczowego.

Cystoskopia najczęściej przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym. Cystoskop ma taką samą średnicę jak powszechnie stosowane typowe cewniki moczowe. Badanie cystoskopowe, ze względów anatomicznych łatwiej przeprowadza się u kobiet, ale także u mężczyzn można je przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym bez nadmiernego dyskomfortu. Środek znieczulający podawany jest w postaci żelu na śluzówkę cewki moczowej. W niektórych przypadkach wskazane jest przeprowadzenie tego badania w znieczuleniu ogólnym. Głównymi wskazaniami do znieczulenia ogólnego do cystoskopii są uwarunkowania anatomiczne lub wola chorego. Badanie przeprowadza się na fotelu, który jest podobny do fotela ginekologicznego. Chory przybiera pozycję półsiedzącą z lekko uniesionymi nogami. Po wprowadzeniu instrumentu do pęcherza moczowego jest on wypełniany obojętnym dla organizmu płynem do czasu zgłoszenia przez osobę badaną uczucia parcia. Delikatne ruchy narzędzia pozwalają wówczas ocenić struktury anatomiczne pęcherza i cewki (dno pęcherza, ściany boczne, przednią, szczyt, ujścia moczowodowe, elementy cewki moczowej). Następnie pęcherz jest opróżniany z podanego płynu, a cystoskop zostaje usunięty. Do cystoskopii nie trzeba się przygotowywać w szczególny sposób. Badanie trwa krótko, do kilku minut i zaraz po nim można wrócić do domu.

Po przeprowadzonym badaniu, lekarz sporządza pełny opis badania, który jest podstawą do dalszego postępowania.