Gabinet chirurgii ogólnej: Leczenie hemoroidów

Guzki Krwawnicze

Pęcherz moczowy

Guzki krwawnicze, popularnie zwane hemoroidami ma każdy człowiek. Problem zaczyna się wtedy, gdy sploty te poszerzają się, nie opóżniają się całkowicie z krwi, pojawiają się zmiany zapalne, którym towarzyszy ból. Stan taki nazywamy żylakami odbytu. Pomocna w wyborze sposobu leczenia żylaków odbytu jest klasyfikacja Golighera :

 1. hemoroidy I stopnia widoczne tylko we wzierniku (anoskopie); nie wychodzą poza kanał odbytu.
 2. hemoroidy II stopnia pozostają w kanale odbytu, mogą byc widoczne podczas parcia, ale samoistnie wracają po jego zakończeniu.
 3. hemoroidy III stopnia widoczne w trakcie parcia na zewnątrz odbytu; możliwe do manualnego odprowadzenia po defekacji.
 4. hemoroidy IV stopnia, nieodprowadzalne; pozostają trwale poza kanałem odbytu.

Najczęstsze objawy hemoroidów to:

 • wypadające guzki krwawnicze
 • krwawienie z odbytu
 • dyskomfort
 • świąd
 • pieczenie wokół odbytu.

Metody leczenia hemoroidów

W zależności od stopnia zaawansowania miejscowego dostępne są metody leczenia :
 • Leczenie zachowawcze w stopniu I czyli leki przeciwzapalne, czopki, maści i kremy. Leczenie takie jest skuteczne we wczesnych stadiach choroby.
 • Leczenie małoinwazyjne w stopnii II i III: skleroterapia czyli nastrzykiwanie, opaskowanie czyli tak zawane "gumkowanie".
 • Leczenie operacyjne w IV stopniu zaawasowania

Skleroterapia guzków krwawniczych

Nastrzykiwanie żylaków odbytu czyli skleroterapia jest metodą leczenia małych i czasem średnich żylaków odbytu. W specjalnym anoskopie do nastrzykiwania żylaków odbytu podaje sie lek powodujący wykrzepienie i zamknięcie żylaków odbytu. Leczenie tą metodą może być prowadzone ambulatoryjnie, nie wymaga zanieczulenia ogólnego a jedynie miejscowego podania żelu znieczulającego. W czasie zabiegu podaje sie do dwóch injekcji Po nastrzykiwaniu, w pierwszych dniach może wystąpić niewielkie plamienie, które samoistnie ustępuje. W kilka dni po nastrzykiwaniu przeprowadza się wizytę kontrolną

Opaskowanie żylaków odbytu

Opaskowanie, gumkowanie lub leczenie metodą Barrona to nazwy tej samej metody. Żylaki odbytu w stopniu II i III mogą być zamkniete poprzez nałożenie gumowego, elastycznego pierścienia na ich nasadę. Uciśnięty żylak po do kilkunastu dni obumiera i odpada. Podczas zabiegu można założyć od 1 do 2 opasek. Dolegliwości po opaskowaniu są niewielkie.